Members | Sign In
VEFFA Village > Assisting New Members
avatar

Du học Mỹ nên mang theo gì?

posted Jun 10, 2012 01:43:45 by TranNgocMai
Đây là chủ đề đã được bàn luận rất nhiều. Ở đây, mình chỉ xin chia sẻ một checklist mà theo mình là rất hữu ích. Mình quên mất nguồn của checklist này rồi. Nếu ai biết thì bổ sung dùm mình nhe.
[Last edited Jun 10, 2012 01:45:09]
page   1
1 reply
avatar
Minh Anh said Jun 11, 2012 02:54:58
Mot bai viet khac ve viec chuan bi cho chuyen di sang US: http://www.svus.org/wiki/index.php?title=Prepare_for_the_trip
Login below to reply: